Հաշիվ-ապրանքագիրը (invoice) փաստաթուղթ է, որը հաստատում է ապրանքի փաստացի առաքումը կամ ծառայության մատուցումը և դրանց արժեքը:

Հաշիվ-ապրանքագիրը տրվում է վաճառողի կողմից գնորդին (պատվիրատուին) ապրանքի կամ ծառայության վերջնական գնումից հետո գնորդի (պատվիրատուի) կողմից:

Այն օգտագործվում է միայն ԱԱՀ-ի հարկային հաշվառման համար: